Jumat, 20 Oktober 2017

BOEKOE PETANGAN-PETANGAN ORANG TJINA : - Terjual (SOLD) -

BOEKOE PETANGAN-PETANGAN ORANG TJINA
(KOAH MIEA)
Terkarang Oleh : L.S.Y. & T.H.L. di BETAWI
Penerbit : G. KOLFF & Co, BATAVIA tahun 1903
Isi 96 halaman